خبر

انتصاب معاون جدید برنامه ریزی،توسعه و بهره ,وری شرکت مدیریت صنعت شوینده (سهامی عام)

امروز سه شنبه، نهم شهریورماه 1400، در مراسمی، دکتر امیرعلی نعمت‌الهی، مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده (بیدسیم)، آقای مهندس مهدی اصغری را به سمت «معاون برنامه ریزی ،توسعه و بهره وری» این شرکت برگزید.

در این مراسم، آقای نعمت‌الهی ضمن آرزوی موفقیت برای معاون جدید، به حساسیت و اثربخشی عملکرد این معاونت در کل شرکت‌های تابعه اشاره کرد و افزود که با توجه به جایگاه مدیریتی و نظارتی این شرکت به‌عنوان سهام‌دار عمدۀ برزگ‌ترین گروه کارخانجات صنعت شویندۀ کشور،معاون برنامه ریزی ،توسعه و بهره وری از ساختارهای مهمی است که با برنامه‌ریزی ضابطه‌مند و علمی، سیاست‌ورزی‌ متناسب و تعیین و تبیین راهبردها و خط‌ مشی‌های میان‌مدت و بلندمدت، می‌تواند هستۀ مزیت رقابتی این گروه در صنعت شوینده باشد و درنهایت، با کارایی و توان مضاعف، حرکت به سمت جهش تولید را برای شرکت‌های تابعه هموار سازد.