سلام
حمید مظفری سمت: رئیس هیئت مدیره تحصیلات: دکتری مدیریت مالی اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌اي: موسسه حسابرسی مفید راهبر، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت‌های شرکت توسعه صنایع بهشهر
حمیدرضا حقی سمت: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مديره تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌اي: 25 سال سابقه مهم اجرایی در شرکت‌های تولیدی، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت‌های شرکت توسعه صنایع بهشهر
کیوان شعبانی سمت: عضو هیئت مدیره تحصیلات: دکتری حسابداری اهم تجربیات و سوابق کاری و حرفه‌اي: رئیس اداره سرمایه‌گذاری بانک اقتصادن نوین، رئیس اداره تلفیق و حسابداری مدیریت توسعه صنایع بهشهر