واحد سهام

تلفن: 88774867-021    88774687-021

رایانامه: saham@bidcim.com

دورنگار: ۸۸۷۷4792داخلی ۸

ارتباط با ما / Contact Us

  • نشانی:       خیابان شهید دستگردی غربی، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک 374، ساختمان شهید پورجعفری
  • تلفن گویا:                        88880106-21[98+]
  • کد پستی:                                            1968715111
  • رایانامه:                                             info@BIDCIM.com