شرکت های زیر مجموعه

شرکت های زیر مجموعه هلدینگ مدیریت صنعت شوینده
هلدینگ مدیریت صنعت شوینده
کسب رتبه اول گروه محصولات شیمیایی و بهداشتی
هلدینگ مدیریت صنعت شوینده در رتبه بندی سال 1397 سازمان مدیریت صنعتی ، رتبه اول از نظر شاخص فروش در بین گروه محصولات شیمیایی و بهداشتی را کسب کرد و با 13 پله رشد در جایگاه 124 از بین 500 شرکت بزرگ ایران قرار گرفت

اینستاگرام