بازدید اعضای کمیته نظارتی شرکت توسعه صنایع بهشهر از ساینا؛ ترسیم الگویی جدید برای ارزیابی شرکت‌های تابعه

اعضای کمیته نظارتی شرکت توسعه صنایع بهشهر با هدف ارزیابی و نظارت بر روند توسعه ای شرکت های تابعه، از کارخانه صنای...

ادامه مطلب

تفاهم نامه تاریخی کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت توسعه صنایع بهشهر؛ تحولی مهم در راه افزایش تولید و بهبود معیشت اقشار کم درآمد

شرکت توسعه صنایع بهشهر و کمیته امداد امام خمینی(ره) با امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک، یک گام مهم در جهت بهبود معی...

ادامه مطلب